Herenselectie Achterveld ook volgend seizoen op zondag
maandag 20 maart 2017


Het bestuur heeft gezien dat steeds meer zondagclubs met hun eerste elftal op zaterdag gaan voetballen. Ook binnen SV Achterveld gaan stemmen op om over te stappen. Na een zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten dat de herenselectie voorlopig op zondag te blijven.

Complexe afweging
Aan zowel zaterdag- als zondagvoetbal zitten veel voor- en nadelen. De gezelligheid in vereniging op zaterdag of zondag, de omzet van de kantine, de verbinding tussen jeugd en senioren en senioren onderling, het sportieve perspectief op langere termijn, vele argumenten spelen mee. Het bestuur heeft deze voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.

Ledenenquête
Omdat een eventuele wijziging van speeldag consequentie zou hebben voor de hele vereniging, heeft het bestuur middels een enquête alle leden, vrijwilligers en donateurs gevraagd naar hun mening over dit thema. De resultaten zijn binnen.
De enquête is door veel mensen ingevuld, vooral bij de senioren. Uit de resultaten blijkt dat slechts een kleine minderheid, zo’n 20%, voorkeur heeft voor een overstap naar de zaterdag. 34% van de leden heeft geen mening, en met 46% heeft de grootste groep voorkeur voor zondag. De enquête is door leden van de selectie goed ingevuld. Ook daar komt deze verdeling naar voren. Ander opvallend resultaat is dat weinig mensen die de enquête hebben ingevuld aangeven een sterke mening over deze kwestie te hebben.

Volgend seizoen op zondag
Al met al concludeert het bestuur, gesteund door de uitkomst van de enquête, dat er op dit moment weinig draagvlak en urgentie is voor een overstap. Dat betekent dat het eerste volgend seizoen op zondag blijft voetballen. Het bestuur blijft de ontwikkelingen in het zondagvoetbal op de voet volgen, ook met het oog op het sportieve belang van Achterveld op de langere termijn.