Sociaal veilige sportomgeving


SV Achterveld ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (culturele) achtergrond. De zorg voor veilige omgeving is daarin essentieel.

Ongewenst gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis en op het werk en dus ook bij het voetballen. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.

Daarom willen we binnen de sv Achterveld zorgen dat een veilige omgeving optimaal wordt gewaarborgd. Daarbij hoort dat onze vereniging maatregelen neem om seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als we toch te maken krijgen met ongewenst gedrag.

SV Achterveld heeft daarom de volgende maatregelen genomen (zie bijgaande documenten):

- Vertrouwens contactpersonen
- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
- Gedragsregels
- Pestprotocol
- Agressieprotocol

Alle bestaande trainers, leiders, en andere vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking zijn op de hoogte van deze maatregelen.

Daarnaast zal met nieuwe vrijwilligers die onbekend zijn binnen de vereniging een intake- kennismakingsgesprek worden gehouden. Tijdens dit gesprek zal gewezen worden op de maatregelen en zal de motivatie van de vrijwilliger worden besproken.

In ons bewaarnummer dat alle spelers (en ouders) en vrijwilligers krijgen uitgereikt, wordt ook melding gemaakt van bovengenoemde maatregelen.