Beleid Sociaal Gedrag

Houding, gedrag en (sociale) veiligheid

Een plezierig en veilig sportklimaat bij SV Achterveld

SV Achterveld voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid. Maar is dat dat eigenlijk, een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet SV Achterveld om dit te bereiken?

Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:

 • Een prettige sfeer binnen de voetbalclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven
 • Begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling
 • Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd)speler duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.

 In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:

 • Het naleven van regels en nakomen van afspraken
 • Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn
 • Respect voor anderen tonen in woord en gebaar.

Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet, KNVB en horeca regelgeving moeten houden, is het belangrijk dat we als SV Achterveld duidelijke afspraken maken, die op en om het veld gelden. Onderstaande afspraken hebben betrekking op iedereen die zich op het terrein van SVA begeeft of als clublid deelneemt aan wedstrijden bij andere clubs. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde sportiviteit te waarborgen. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde veilige en sportieve vereniging, waar je je als lid thuis voelt en trots op bent.

Integriteit

Helaas komen jaarlijks verschillende zaken van ongewenst gedrag / seksuele intimidatie voor in de sport! Het is daarom belangrijk dat we het punt van ongewenst gedrag / seksuele intimidatie bespreekbaar maken binnen onze vereniging en zelf een actief beleid in deze voeren, conform de richtlijnen van NOC*NSF. 

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Sommige zaken worden alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de slachtoffers als de sportomgeving. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van ongewenst gedrag / seksuele intimidatie er één teveel vinden!

Binnen onze vereniging SV Achterveld vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag / seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan.
 

Vertrouwenscontactpersoon

SV Achterveld wil een vereniging zijn waar voor alle leden een veilig sportklimaat geboden wordt en er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Naast beleidsregels kent onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen (VCP), die in november 2016 aangesteld zijn door het bestuur. Hun aanstelling is bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering. Dit zijn Jaap Schouten en Dineke Verkaik/Zevenbergen.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag.

De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting het bestuur.

Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

 Als het nodig is verwijzen de VCP’s door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met de melder en de vereniging naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Contact met de vertrouwenscontactpersonen kan opgenomen worden via vcp@svachterveld.nl. Vermeld in de mail voor welke van de VCP’s de mail is bedoeld en op welk telefoonnummer of emailadres je bereikbaar bent. Er wordt dan snel contact met je opgenomen. 

Verklaring omtrent gedrag

SV Achterveld vraagt van haar vrijwilligers met ingang van het seizoen 2017-2018 eenmalig een verklaring omtrent gedrag (VOG). Meer informatie hierover elders op deze webpagina.

Algemene gedragsregels bij SVA (gedragscode)

Samengevat komt het neer op:

 • Afspraak is afspraak.
 • We hebben respect voor elkaar zowel binnen als buiten de vereniging, zowel in de persoon als voor spullen van een ander.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik.
 • We staan open voor kritiek waar we van kunnen leren.
 • Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd.
 • Drugsgebruik evenals overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd.

Sociaal gedrag

Onder sociaal gedrag verstaan wij: 

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
  Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Wanneer iemand mij hindert, of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
  Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Alcoholbeleid en roken

Als voetbalvereniging willen we uitstralen dat we een gezellige sportieve vereniging zijn.
We houden ons dan ook aan de volgende afspraken:

 • In de kantine van SVA wordt geen alcohol verkocht vóór 12.30 uur ’s ochtends.
 • Leden of bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken kopen of nuttigen.
 • Begeleiders van jeugdteams dienen ook een voorbeeldrol te vervullen.
  Eenduidig beleid op het gebied van alcohol ontmoedigt.
 • SVA wil niet geassocieerd worden met drankfestijnen tijdens voetbalactiviteiten.
 • We gaan bewust om met social media, als er nevenactiviteiten onder de vlag van SVA georganiseerd worden. Leden die ongewenste publicaties doen, zullen er persoonlijk op aangesproken worden.
 • Wij zorgen voor barmedewerkers die hun verantwoording als barpersoneel kennen.
  De leden van de barcommissie hebben ieder een IVA-cursus gevolgd (online op www.nocnsf.nl/iva).
 • Op en rond de voetbalvelden wordt niet gerookt.
  Roken is alleen toegestaan vóór de kantine.
 • Gebruik van alcohol is alleen toegestaan in de kantine en op het terras voor de kantine.

Sportiviteit

Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het vaandel.
Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als echte teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club. 

 1. Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders.
 2. Wij waarderen en tonen respect voor scheidsrechters/ trainers en coaches.
 3. Wij respecteren eigendommen van andere voetballers en van de voetbalvereniging(en).
 4. Wij willen op eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers.
 5. Wij gaan met plezier naar wedstrijden/trainingen en zorgen ervoor dat dit plezier wordt vergroot door samen te werken aan techniek en samenspel.
 6. Wij komen naar trainingen/wedstrijden en laten ons team niet in de steek, anders bel ik netjes en op tijd af.
 7. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren.
 8. Wij sluiten elke wedstrijd af met een bedankje of felicitatie aan de tegenstander.
 9. Wij belonen bij de jeugd een tegenstander met een blauwe kaart als volgens ons team een wedstrijd bijzonder sportief is verlopen.