Vertrouwenscontactpersonen

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Ongewenst gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis en op het werk en dus ook bij het voetballen. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag, zoals: agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie: het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.
Als je met ongewenst gedrag te maken hebt, op of rond het veld, is het handig om te weten waar je terecht kunt voor advies en hulp of gewoon een luisterend oor.
SV Achterveld vindt dit belangrijk en daarom zijn er twee vertrouwenspersonen. Een man en een vrouw, zodat je kunt kiezen met wie je het liefst in gesprek gaat.


Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk wil praten. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en heeft een geheimhoudingsplicht over wat jij vertelt. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de voetballers, de ouders, de begeleiders, coaches, trainers en ook voor de toeschouwers, de vrijwilliger en het bestuur. Kortom, voor iedereen die op welke manier dan ook iets te maken heeft met de sv Achterveld.


Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon luistert en begeleidt. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolgstappen genomen moeten worden. De vertrouwenscontactpersoon informeert jou, de klager, of de beschuldigde over de procedures en zoekt naar een bemiddelaar of verwijst naar een Vertrouwenspersoon of hulpverlener. Ook kan de vertrouwenscontactpersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.
Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van ongewenst gedrag.


Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij de sv Achterveld?

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

Dineke Verkaik-Zevenbergen en Jaap Schouten

Bereikbaar via e-mail vcp@svachterveld.nl

De vertrouwenscontactpersoon valt onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur, contactpersoon Gerbrand van Zandbrink (Socrates)

 

Even voorstellen:

Dineke Verkaik- Zevenbergen

Dineke Verkaik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Dineke Zevenbergen- Verkaik en ik ben betrokken bij SVA omdat twee van onze kinderen hier met veel plezier voetballen. In het dagelijks leven werk ik als NVO Orthopedagoog-Generalist met kinderen en ouders bij de UU in Utrecht en werk ik aan het onderzoek ‘gezin en kanker’. Ik ben blij dat ik bij SVA een bijdrage mag leveren aan een veilige en sociale sfeer binnen de club. Dat betekent dat je contact met mij kunt opnemen als je vragen hebt of als er dingen zijn die je niet fijn vindt. Ik denk dan met je mee hoe er op een goede manier binnen of buiten de club mee omgegaan moet worden.

Als het nodig is kun je ons gewoon benaderen of mailen: vcp@svachterveld.nl.

Jaap Schouten

Jaap Schouten.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mijn naam is Jaap Schouten en ongeveer sinds ik lopen kan lid van onze vereniging. Voetballen is een mooie sport! Samen met je kameraden lekker actief bezig. Een teamsport waarin alle leden van het team op hun eigen manier kunnen uitblinken: ook dankzij veel vrijwilligers die iets positiefs voor de club doen. Je kunt er bij zijn; je mag er zijn. Plezier, saamhorigheid, sportiviteit: daar draait het om. Om het een fijne vereniging te houden is het goed te weten dat je voor vervelende zaken terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon. SV Achterveld is een verenging waar we trots op zijn en dat wil ik graag zo houden! In het dagelijkse leven werk ik bij Douwe Egberts op de automatiseringsafdeling: anders dan je wellicht zou denken is dit ook vooral mensenwerk. Door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn Dineke en ik benoemd als vertrouwenscontactpersoon. 

Als het nodig is kun je ons gewoon benaderen of mailen: vcp@svachterveld.nl.