Gemeente informeert over gebruik rubberkorrels op kunstgras
vrijdag 7 oktober 2016


Het tv programma Zembla heeft op woensdagavond 5 oktober 2016 in hun uitzending aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van kunstgras voetbalvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. In deze uitzending van Zembla werd gesteld dat de gezondheidsrisico’s van het voetballen op dergelijke velden veel hoger zijn dan tot nu toe wordt aangenomen, door de aanwezigheid van PAK’s en zware metalen in het rubbergranulaat. Verder stellen ze dat het onderzoek op basis waarvan nu wordt beweerd dat er geen gezondheidsrisico’s zijn, niet goed is uitgevoerd. In de uitzending worden deskundigen (o.a. een toxicoloog van het IRAS) aan het woord gelaten die benadrukken dat er nieuw onderzoek moet komen naar de gezondheidsrisico’s en dat je in afwachting van de uitkomsten daarvan uit voorzorg beter geen rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgrasvelden zou moeten gebruiken.

De gemeente Leusden heeft meerdere vragen gekregen over de gezondheidsrisico’s die aan het voetballen op dergelijke velden verbonden zijn. Men wil graag weten of de velden gesloten zou moeten worden in afwachting van het onderzoek wat momenteel op Europees niveau plaatsvindt en waarvan de uitkomsten begin 2017 worden verwacht. Voor de beantwoording hiervan hebben we contact opgenomen met de GGD en het RIVM, die donderdag hierover het volgende bericht heeft geplaatst op hun website:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden

Wij zien op dit moment geen reden om af te wijken van het standpunt van het RIVM, wat betekent dat er op dit moment geen reden is om te stoppen met sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden.  

Voor vragen hierover, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen, met Jan Nijdeken, beleidsadviseur sport, via j.g.nijdeken@leusden.nl 14-033

Meer informatie hierover is te vinden in het dossier Kunstgras en Gezondheid op de website SportenGemeenten.nl.