Rabobank Clubkas Campagne
zondag 21 mei 2017


Rabobank Gelderse Vallei stelt in totaal 150.000 euro beschikbaar ter ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen.

De 14.000 leden van de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen op 22 mei van de Rabobank een mail met een uitnodiging per e-mail om te stemmen. Leden mogen vijf stemmen uitbrengen op lokale initiatieven en projecten een financiële bijdrage krijgen. Hiervoor hebben zich 180 clubs aangemeld. Er mogen maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging worden gedaan.

Bent u lid van de Rabobank, geef uw stem dan aan onze vereniging!