Voetballen op kunstgras
vrijdag 17 februari 2017


Als bestuur van voetbalvereniging SV Achterveld volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het voetballen op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat op de voet. In oktober 2016 gaf minister Schippers het RIVM opdracht onderzoek te doen en na twee maanden van onderzoek sprak het RIVM in december het verlossende woord: voetballen op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat is veilig. 
In de uitzending van ZEMBLA op woensdag 16 februari 2017 laat ook de media weer van zich horen. In dit bericht leest u meer informatie over de uitzending van ZEMBLA en het standpunt wat wij als bestuur van SV Achterveld innemen.

Uitzending ZEMBLA 15 februari
Het televisieprogramma ZEMBLA zond op 15 februari bij de VARA op NPO 2 een vervolg op de uitzending van 5 oktober 2016 uit met de titel:  'Gevaarlijk spel, het vervolg'. In het programma werd melding gemaakt van de resultaten van nieuw onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Prof. Jacob de Boer, werkzaam aan de VU in Amsterdam. Bij het onderzoek is gekeken naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU presenteerde exclusief in ZEMBLA de resultaten van proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s die zijn blootgesteld aan water waarin rubberkorrels hebben gelegen: de embryo’s gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering.

RIVM-directeur Els van Schie geeft aan geen reden te zien om naar aanleiding van het VU-onderzoek de conclusie van het RIVM bij te stellen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is. Ze stelt ‘geen aanknopingspunten’ te hebben voor een ‘vertaling naar de gezondheid van de mens’. Van Schie zegt dat aan de studie met zebravisjes van de VU geen conclusies kunnen worden verbonden. 

Onderzoeken rubbergranulaat 
Als voetbalvereniging huren wij op dit moment één kunstgrasveld van de gemeente Leusden, met daarin rubbergranulaat als instrooimateriaal. In november 2016 zijn bij verschillende clubs (waaronder bij onze vereniging) monsters genomen van het aanwezige rubbergranulaat. De analyse van de monsters is in opdracht van het RIVM uitgevoerd door ALcontrol Laboratories uit Rotterdam. Uit het onderzoek van het RIVM is gebleken dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. De conclusie van het RIVM is dat het veilig is om op onze kunstgrasvelden te sporten. 
  
Standpunt voetbalvereniging SV Achterveld

De discussie over kunstgras dat is ingestrooid met rubbergranulaat gaat primair over de gezondheid van de gebruikers. Het bestuur wil benadrukken dat de gezondheid van al onze leden en betrokkenen voorop staat en dat deze gezondheid een primaire rol speelt bij al onze beslissingen. Het bestuur van SV Achterveld volgt in haar beslissingen de adviezen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM en de KNVB. Het ministerie van VWS draagt in Nederland de zorg voor de volksgezondheid. Het RIVM is een door de overheid ingesteld instituut dat de overheid en regering adviseert op het gebied van gezondheid gerelateerde zaken. De KNVB is de officiële instantie die het beleid op het voetbalgebied in Nederland bepaalt.

Het bestuur realiseert zich terdege dat berichtgeving in de media en uitzendingen zoals te zien zijn bij ZEMBLA vragen oproepen en mogelijk zelfs onrust veroorzaken. Op dit moment ziet het bestuur van voetbalvereniging SV Achterveld geen reden om af te wijken van het standpunt van de minister van VWS, het RIVM en de KNVB, die nog steeds stellen dat het sporten op kunstgrasvoetbalvelden voorzien van rubbergranulaat veilig is.

Zoals eerder aangegeven houdt het bestuur van SV Achterveld de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en laat het zich regelmatig informeren door de officiële instanties. Wanneer er signalen komen die om een andere beslissing vragen dan zullen wij u daarover informeren. 

Bestuur SV Achterveld